Remia

Politica de confidentialitate

 

Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: mai 2018

 

I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC REMIA COM IMPEX SRL, cu sediul in Craiova, Dolj, Drumul Industriilor, Nr. 3, in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.remia.ro. („Site-ul”)

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

SC REMIA COM IMPEX SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / intrebari / reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel.

 

III. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

III.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, SC REMIA COM IMPEX SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

·         pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim alSC REMIA COM IMPEX SRL de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

IV. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, SC REMIA COM IMPEX SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, SC REMIA COM IMPEX SRL va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de SC REMIA COM IMPEX SRL pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

 

 

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, SC REMIA COM IMPEX SRL poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina SC REMIA COM IMPEX SRLin desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

·         pentru administrarea Site-ului;

·         in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre SC REMIA COM IMPEX SRL prin intermediul Site-ului;

·         pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;

·         pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;

·         pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;

·         atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

·          

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre SC REMIA COM IMPEX SRL pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

 

VII. Drepturile de care beneficiati

in conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

·         dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre SC REMIA COM IMPEX SRL, conform celor descrise in prezentul document;

·         dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea SC REMIA COM IMPEX SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

·         dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre SC REMIA COM IMPEX SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

·         dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

·         acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

·         in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

·         in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;

·         in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

·         in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

·         datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, SC REMIA COM IMPEX SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

·         dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :

·         persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

·         prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

·         operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

·         persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

·         dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SC REMIA COM IMPEX SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

·         dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;

·         in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al SC REMIA COM IMPEX SRLsau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care SC REMIA COM IMPEX SRL poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

·         in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

·         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

·         dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: office@remia.ro.